Մեր մասին

Հասցեն՝ Շիրակի մարզ գյուղ Մեղրաշատ: Շենքը՝ տիպային նորակառույց է (2005թ):

Դպրոցն իրավունք ունի իրականացնել հետևալ ծրագրերը

  • Հզորությունը՝ 120 աշակերտ տեղ
  • Տարրական ընդհանուր — 42 աշակերտ
  • Հիմնական ընդհանուր — 50 աշակերտ
  • Միջնակարգ ընդհանուր — 28 աշակերտ

Դպրոցն իրականացնում է հետևյան կրթական ծրագրերը

  • Տարրական ընդհանուր — 24 աշակերտ
  • Հիմնական ընդհանուր — 19 աշակերտ
  • Միջնակարգ ընդհանուր — 9 աշակերտ